Bewoners doen mee

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Vooral daarom zet de Vereniging Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te bevorderen.

Voor de Olivier bewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Moergestel en in de plaatselijke supermarkt en ze sporten bij de lokale sportschool.