Vereniging en Vrienden

Vereniging Olivier bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers maar zij is er daarnaast ook op gericht om de interactie met de dorpsgemeenschap van Moergestel te stimuleren. Olivier wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap en doet daarom zoveel mogelijk mee aan (het organiseren van) activiteiten in het dorp.
Te denken valt aan het organiseren van discoavonden, meedoen aan de avondvierdaagse, de carnavalsoptocht en Fietsdorp Moergestel, gezamenlijke activiteiten met RIBW en verzorgingshuis Stanislaus in Moergestel, Wiekentkunst etc. Ook de ouders en vrijwilligers zijn, als het even kan, bij al die activiteiten van de partij.
Tot de activiteiten behoren ook de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind in Moergestel en ondersteuning van de lokale zorgstructuur door actieve deelname aan de ontwikkeling van de zorgcoöperatie Zorg-voor-elkaar in Oisterwijk-Moergestel-Heukelom.

Alle ouders van de bewoners zijn lid van de Vereniging, net als de meeste broers en zussen. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vier ouders en een broer. Vergaderingen van het verenigingsbestuur vinden tweemaandelijks plaats en de verslagen zijn voor alle leden in te zien. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.

De Vereniging heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting.

Vrienden van Olivier zijn betrokken bij Olivier en bij de bewoners. Het vriendennetwerk bevordert de verbondenheid van Olivier met de ‘buitenwereld’ en vooral met de Moergestelse gemeenschap.

Wat kunnen vrienden betekenen? Zij kunnen zich inspannen om Olivier en de bewoners te betrekken bij de Moergestelse samenleving. Vrienden kunnen ook daadwerkelijk meehelpen bij activiteiten van en voor Olivier: een keer voor de groep komen koken of een uitstapje organiseren bijvoorbeeld.
Het is ook mogelijk de vriendschap vanuit een specifieke expertise in te vullen. Denk aan het leveren van juridische know-how of het aanboren van een eigen netwerk om zaken geregeld te krijgen voor de Olivier gemeenschap of voor andere, vergelijkbare doelgroepen.

Waar kunnen vrienden op rekenen? Olivier houdt vrienden op de hoogte van het reilen en zeilen van Olivier. Twee à drie keer per jaar krijgen ze mailnieuws. Ook worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Regelmatig organiseert Olivier een ‘kijkje in de keuken’ zoals de Open Olivier Dag in 2015. Vrienden worden hiervoor uitgenodigd.

De Vrienden van Olivier vallen onder de Vereniging Olivier. De vriendschap is gratis. Je wordt vriend op uitnodiging van één van de bewoners. Bekijk de Vriendenbrief (maart 2015).

 

Vereniging Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17219137.