Visie: zorg en wonen op maat

Doel van Olivier is de divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van de ouders, de benodigde professionele zorg en begeleiding te bieden, in een beschermende woonomgeving.
Olivier streeft na dat zij zich maximaal kunnen ontplooien
en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving.

Hiermee zijn de belangrijkste kenmerken van Olivier gegeven:

1. diversiteit van de groep bewoners,
2. regie van de ouders,
3. professionele zorg-op-maat,
4. beschermende woonomgeving,
5. zo normaal mogelijk leven,
6. midden in de samenleving, en
7. optimale ontplooiingsmogelijkheden.
Deze kenmerken worden hierna uitgewerkt.

Diversiteit van de groep bewoners
De bewonersgroep bestaat uit zeven mannen en vijf vrouwen. Persoonlijke kenmerken, hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor zo’n heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben namelijk de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep is heel goed; onze bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.

Regie van de ouders
Olivier is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren. Olivier is opgezet los van bestaande zorginstellingen, maar in goede onderlinge samenwerking. Door deze goede samenwerking tussen de ouders en de professionals die worden ingehuurd, krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart.

Professionele zorg-op-maat
De Olivier-bewoners hebben allemaal een indicatie voor 24-uurszorg en –begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van zorgverlener ASVZ. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft binnen het team van medewerkers een vaste persoonlijk begeleider (pb’er). De individuele zorg is gebaseerd op een Individueel Plan, dat periodiek met de bewoner en zijn of haar ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft.

Beschermende woonomgeving
Alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. De gemeenschappelijke leefruimte heeft een flinke keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze dat willen, kunnen onze bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen.

Zo normaal mogelijk leven
Olivier zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.

Midden in de samenleving
De keuze om Olivier op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine maar actieve dorpsgemeenschap is niet een toevallige. Samenwerking met andere partijen in Moergestel vinden we zeer belangrijk. Waar mogelijk doen de Olivierianen mee aan activiteiten in het dorp, de wandelvierdaagse bijvoorbeeld. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp of zijn lid van een sportvereniging. Vrijwilligers uit het dorp zijn actief bij Olivier.

Optimale ontplooiingsmogelijkheden
Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar: dat zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Diezelfde waarden gelden net zo goed voor de ouders, in onze relaties onderling en in de wijze waarop we met het team en alle twaalf bewoners omgaan. Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.