Wonen

Bekijk ook:

www.leystromen.nl

Olivier is gehuisvest in een nieuwbouwcomplex op de plaats van het voormalige Antoniushuis, een franciscanessenklooster aan het riviertje de Reusel. Het complex in Moergestel is gebouwd door Woonstichting Stromenland (inmiddels Woonstichting Leystromen). Olivier heeft er twaalf individuele appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Die laatste omvat een slaap- en werkruimte voor de zorgverlener (ASVZ), een woonkeuken en een zitgedeelte.

Niet alleen de twaalf van Olivier wonen in het Antoniushuis. Er zijn ook tien seniorenwoningen in ondergebracht en het Medisch Centrum Moergestel is er gevestigd.

Olivier is gebaseerd op een gescheiden model van zorg en wonen. De zelfstandige appartementen worden gehuurd van Woonstichting Leystromen.

De huur en overige woonkosten, evenals de kosten van levensonderhoud, betalen de bewoners uit eigen inkomsten (veelal een Wajonguitkering, al dan niet aangevuld met loon uit arbeid). Zorg en begeleiding worden ingekocht bij de professionele zorgverlener ASVZ en bekostigd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. Het (financieel) scheiden van zorg en wonen past geheel in het huidige overheidsbeleid om zorg zoveel mogelijk buiten instellingen te regelen (extramuralisering). Doel van dit beleid is de keuzevrijheid van bewoners te vergroten en woon- en zorgvormen te realiseren die bij het individu passen. Olivier is met het uitgangspunt van gescheiden zorg en wonen hierop dus eigenlijk al vooruitgelopen. We hebben de overtuiging dat ons model het beste beantwoordt aan de zorg en begeleiding die onze kinderen verdienen.