Zorg en Begeleiding

Bekijk ook:

www.asvz.nl

De zorg en begeleiding worden verleend door een vast team van medewerkers, in dienst van ASVZ, een professionele zorgverlener uit Sliedrecht die door Olivier is gecontracteerd.

Door zorg en begeleiding via de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) in te kopen houden we als ouders de regie in eigen hand en kunnen we maximaal inzetten op maatwerk in de collectieve en individuele zorg voor de Olivierbewoners. Met zorgverlener ASVZ is precies afgesproken wat voor aandacht iedere bewoner krijgt en in welke mate. Er wordt regelmatig overlegd over de inzet van personeel en de roostering. De visie van Olivier bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg.

De twaalf bewoners vormen uiteraard de spil van Olivier: om hen draait het. Het team van medewerkers voelt zich betrokken en verantwoordelijk en staat onder leiding van een meewerkende teamleider. De kwaliteit van de geboden zorg en begeleiding voldoet aan de professionele eisen van ASVZ, dat HKZ-gecertificeerd is (‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’).

Het team levert niet alleen ‘technische’ lichamelijke verzorging. De medewerkers brengen ook structuur aan in het dagritme. Ze ondersteunen het aangaan en onderhouden van sociale contacten van de bewoners. Het bijhouden van de financiën, de afwikkeling van post en administratie, zorgen dat bewoners bij hun clubs komen: dat alles en meer neemt het team in samenwerking met de ouders voor zijn rekening. De bewoners worden daarbij gestimuleerd zelf te doen wat ze zelf kunnen.

Een bijzondere rol is weggelegd voor het gastteam, dat continu voor ‘warme aanwezigheid’ zorgt. Zij helpen bijvoorbeeld bij de was voor bewoners die dat zelf niet kunnen en zorgen voor de maaltijden (boodschappen, samen koken). Ook de huishoudelijke verzorging wordt door het team geregeld.

Vanuit ASVZ coördineert een sectormanager de zorg. Er is ook een vaste orthopedagoog van ASVZ beschikbaar voor Olivier. Beiden, sectormanager en orthopedagoog, overleggen regelmatig in een driehoeksoverleg met de teamleider.

De twaalf bewoners hebben ieder een persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider (pb’er) is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ouders. Halfjaarlijks (en zo nodig vaker) wordt een afspraak belegd tussen bewoner, pb’er en ouders om de gang van zaken en de begeleidingsdoelen door te spreken. De individuele zorg en ondersteuning en begeleidingsvragen staan beschreven in een Individueel Plan (IP), dat minstens één keer per jaar wordt herzien. De pb’er, de teamleider, de orthopedagoog, de ouders en uiteraard de bewoner houden in samenspraak het Individueel Plan actueel.

Team van Olivier in december 2012

Het vaste Team van Olivier in december 2012